Kontakt

Beled Lighting
Kosovska 4, 21000 Novi Sad, Srbija

tel: +381 21 66 15 727
fax: +381 21 55 23 88
e-mail: team@beled-lighting.com

Podaci za identifikaciju preduzeća / Company Identification Data